Academic organizations  
当前位置: 首页  Agency  Academic organizations

 

Academic Committe
Director
Deputy Director
Member
Secretary
Academic Degree Committee
Chairman
Yue ZHANG
Member

Xiyue ZHAO, Xin Chen, Shenghu YANG, Guoqiang SONG, Liqun WANG,

Zhiqiang CAI, Jiyan ZHANG,

Jie REN, Li LIU, Qing QING

Secretary
Yue ZHANG