Academic organizations  
当前位置: 首页  Agency  Academic organizations

 

Postgraduate Academic Degree Committee
Director

Cheli WANG 

Member

Xiyue ZHAO, Linhong DENG,

Guoqiang SONG, Liqun WANG,

Zhiqiang CAI, Shenghu YANG,

Xin CHEN, Huadong XU

Secretary
Xiaoqian LIU
Undergraduate Academic Degree Committee
Director
Cheli WANG
Member

Xiyue ZHAO, Linhong DENG, Heng LU, Guoqiang SONG, Liqun WANG,

Zhiqiang CAI, Shenghu YANG,

Jie REN, Li LIU, Qing QING, Jian LI

Secretary
Yue ZHANG